Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / WDŻ / deklaracja

deklaracja

Tychy, 17 stycznia 2018 r.

Do Dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 17

ul. Begonii 5

43-100 Tychy

 

Po zapoznaniu się z zasadami dotyczącymi organizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie

      wyrażam zgodę

      nie wyrażam zgody

na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………………….………….., ucznia/uczennicy klasy …….…....
w tych zajęciach w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018.
1.     

1. ……..……….…………………………

2.   ……………………………………….

podpisy rodziców/opiekunów


Ilosc zapytan : 173