Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Skład 2017/2018

 

Uchwała nr 3/2017

 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach z dnia 27.09.2017 roku w sprawie zatwierdzenia składu Rady Rodziców. 

 

Członkowie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach, działając zgodnie z regulaminem Rady, wybrali przedstawicieli Rady Rodziców w składzie:

 

 

 

  • Agnieszka Korzonek – przewodnicząca

  • Agnieszka Lipska – zastępca

  • Katarzyna Fular – zastępca

  • Tatiana Wójcik – skarbnik/sekretarz 

 

oraz

 

Komisję Rewizyjną w składzie:

 

 

 

  • Ewa Kafka

  • Kamila Kocyła

     

Uchwała została podjęta jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 13 osób. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Autor: Agnieszka Korzonek

Ilosc zapytan : 173