Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / Super klasa / Zasady

Zasady

KONKURS „SUPER KLASA” NA NAJGRZECZNIEJSZĄ KLASĘ W CZASIE PRZERW NA KORYTARZU DOLNYM

Cel ogólny:

•    Poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci na terenie szkoły.

Cele szczegółowe:

•    Poznanie i określenie zasad i norm zachowania wobec innych.
•    Pogłębianie kulturalnych zachowań uczniów.
•    Nauka zasad savoir – vivre.
•    Kształtowanie umiejętności komunikowania się.
•    Nauka asertywności.
•    Kształtowanie postaw sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji związanych  z zachowaniem agresywnym.
•    Wzrost bezpieczeństwa w czasie przerw.

Na początku każdej edycji klasa otrzymuje 1000 punktów. Za niewłaściwe zachowanie uczeń otrzymuje żółtą kartkę i z puli punktów klasy odejmowana jest liczba punktów określona w taryfikatorze. Zwycięża klasa, która będzie miała największą liczbę punktów. Każda edycja trwa 3 tygodnie.

Punkty ujemne
bieganie                                                                                    - 5 punktów
bójka                                                                                        -10 punktów
„pseudozabawy”                                                                         - 5 punktów
wulgarne słownictwo                                                                   - 5 punktów
krzyki                                                                                        - 5 punktów
niewłaściwy stosunek do dorosłych                                             -10 punktów
niewłaściwe zachowanie w WC                                                    - 5 punktów
nieustawienie się przed salą po dzwonku                                      - 5 punktów

 

 

Autor: Bożena Jakóbczyk

Ilosc zapytan : 173