Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zasady wybierania członków Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 1 do Regulaminu Samorządu Uczniowskiego

  1. Wybory członków samorządu uczniowskiego odbywają się w dwóch etapach.
  2. W pierwszym etapie uczniowie klas V i VI wybierają swoich kandydatów do samorządu, nie więcej niż dwóch z jednej klasy.
  3. W drugim etapie spośród kandydatów do samorządu wybierani są w tajnym i powszechnym głosowaniu: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz, którzy reprezentują samorząd poza szkołą i podczas uroczystości szkolnych.
  4. Wybory przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza poprzedza trwająca dwa dni kampania wyborcza.
  5. Głosowanie odbywa się raz w roku.
  6. W głosowaniu biorą udział uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych.
  7. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwa opiekun samorządu.
Autor: Eliza Kamzelak