Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / Programy / Aktywna tablica

Aktywna tablica

„Aktywna tablica” to program Ministerstwa Edukacji Narodowej mający na celu uzupełnienie szkolnej infrastruktury o sprzęt umożliwiający korzystanie z najnowszych cyfrowych rozwiązań edukacyjnych. Program wspiera doskonalenie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W latach 2017-2019 szkoły podstawowe mają szanse otrzymać dofinansowanie na zakup interaktywnych monitorów dotykowych, tablic interaktywnych, głośników czy projektorów.

Program „Aktywna tablica” finansowany jest w następujący sposób: 80% - środki z budżetu państwa, 20% - wkład własny organu prowadzącego placówkę.

 

W roku szkolnym 2017/2018 wzięliśmy udział w programie i zakupiliśmy nowoczesne tablice interaktywne do dwóch klas szkolnych (17 i 20). Nauczyciele zaangażowani we wdrożenie programu w szkole: p. Krzysztof Kałucki, p. Eliza Kamzelak, p. Alina Cichocka, p. Anna Kubeczko i p. Bożena Jakóbczyk brali udział w szkoleniach dotyczących korzystania z tablic oraz w panelu koleżeńskim, podczas którego wymieniali doświadczenia z nauczycielami innych tyskich placówek. Panie Eliza Kamzelak i Alina Cichocka przeprowadziły w ramach panelu lekcje otwarte dla nauczycieli.

Dzięki udziałowi w programe dało nam się osiągnąć następujące cele:
a) rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
b) kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
c) rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
d) wspieranie innowacyjnych metod pracy;
e) wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK. 

Autor: Eliza Kamzelak