Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Postępowanie w wypadku zgłoszenia przez ucznia złego samopoczucia

W przypadku zgłoszenia złego stanu zdrowia przez ucznia na lekcji lub przerwie obowiązkiem nauczyciela jest telefoniczne poinformowanie o tym fakcie pielęgniarki szkolnej lub, w razie jej nieobecności, sekretariatu. Pielęgniarka lub wyznaczony nauczyciel biblioteki/psycholog/pedagog przyjdzie po ucznia i zaprowadzi go do izolatorium (w przypadku objawów wskazujących na COVID) lub do biblioteki szkolnej (przy innych objawach). Następnie poinformuje rodziców/opiekunów. Do czasu ich przybycia uczeń przebywa w wyznaczonym miejscu.

 

Autor: Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie