Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa VI

klasa VI

klasa VI

Organizacja zajęć

Kto prowadzi zajęcia?

Eliza Kamzelak (nauczycielka języka polskiego oraz wychowania do życia w rodzinie).

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jeden semestr w klasie VI, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny – chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny, w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć pod warunkiem, że rodzice pisemnie zrezygnują z jego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zrezygnować z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w nich. Treść rezygnacji znajduje się w zakładce „rezygnacja”.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą kupować podręczników, obowiązkowo powinni mieć zeszyt (16-32 kartki).

Z jakiego programu nauczania korzysta nauczyciel?

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy V-VI szkoły podstawowej. T. Król

 

Tematyka

1. O budowaniu bliskich relacji w rodzinie

2. Jak mówić i słuchać, czyli o komunikacji w rodzinie

3. Jak rozwiązywać konflikty?

4. Jak wykorzystać czas wolny? O świętowaniu

5.  Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam... Powtórka z dojrzewania (dla grupy dziewcząt)

6.  Czego jeszcze nie wiem, nie pamiętam... Powtórka z dojrzewania (dla grupy chłopców)

7.  Nastolatka przed lustrem, czyli o urodzie i nie tylko (dla grupy dziewcząt)

8. Higiena i zdrowie nastolatka (dla grupy chłopców)

9. Jedzenie wrogiem? Anoreksja i bulimia (dla grupy dziewcząt)

10.  Zwycięstwo czy porażka, czyli jak spożytkować młodzieńczą energię? (dla grupy chłopców)

11. Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)

12. Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)

13. Więzi koleżeńskie

14. Radość z przyjaźni

15. „Nie ma na tym świecie rzeczy doskonałych”, czyli o mediach elektronicznych

16. Cyberprzemoc – jak się przed nią ustrzec?

17. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy dziewcząt).

18. Media a moje miejsce w świecie (dla grupy chłopców)

19. Co się w życiu liczy? Plany małe i duże

 

Cele:

podstawowe potrzeby człowieka: fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe, znaczenie bliskich relacji interpersonalnych, rodzaje postaw i zachowań, rola uczuć w życiu człowieka, zasady dobrej i skutecznej komunikacji, • czynniki utrudniające komunikację między ludźmi, potrzeba zrozumienia i akceptacji uczuć członków rodziny, zasady postępowania, które są ważne w życiu każdego człowieka, czynniki wspierające komunikację w rodzinie, najczęstsze przyczyny konfliktów rodzinnych, • sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby spędzania wolnego czasu, korzyści z aktywnego wypoczynku, wydarzenia i rocznice, które są związane ze świętowaniem, tradycje rodzinne, regionalne, narodowe, szczegółowe informacje dotyczące dojrzewania płciowego, odpowiedzi na wątpliwości dotyczące płciowości człowieka, typowe i budzące niepokój problemy okresu dorastania: łojotok i trądzik, potliwość, odkładanie się tkanki tłuszczowej, zasady higieny osobistej, ubioru i otoczenia, potrzeby organizmu w okresie adolescencji: aktywności fizycznej, odpowiedniej ilości snu, właściwego odżywiania itd., różne postawy życiowe: malkontenta i optymisty, czynniki utrudniające rozwój młodego człowieka, czynniki ułatwiające jego rozwój, przejawy szacunku dla ciała, zachowania, które łamią prawo człowieka do intymności, argumenty za poszanowaniem prawa każdego człowieka do intymności, sytuacje, które naruszają intymność, przejawy szacunku dla ciała, zachowania, które łamią prawo człowieka do intymności, sytuacje, które naruszają intymność, argumenty za poszanowaniem prawa każdego człowieka do intymności, istota i znaczenie przyjaźni w życiu człowieka, warunki, w jakich mogą się zrodzić i utrzymać więzi przyjaźni, krótka historia mediów elektronicznych w Polsce, zalety i korzyści, ale także zagrożenia, jakie te media niosą, zasady, których należy przestrzegać, aby nie uzależnić się od TV, komputera i wirtualnego świata, różne możliwości groźnej manipulacji z użyciem Internetu, sposoby unikania cyberprzemocy, konsekwencje, jakie grożą sprawcom cyberprzemocy, specyfika prasy młodzieżowej adresowanej do dziewcząt, zalety i minusy gier komputerowych, rodzaje zagrożeń dla zdrowia osób uzależnionych od gier komputerowych, znaczenie świadomości życiowych celów i planów, wzorce, jakie mogą sobie stawiać młodzi ludzie, model przyszłej rodziny, która zaspokoi potrzeby psychicznego bezpieczeństwa, szacunku, przynależności i miłości, różne postawy ludzi wobec majętności i ubóstwa.

 

TREŚCI

Potrzeby człowieka: biologiczne, fizyczne, emocjonalne, intelektualne i duchowe. Rodzina miejscem zaspokojenia potrzeb człowieka. Budowanie relacji interpersonalnych. Postawy i zachowania a uczucia. Rodzaje uczuć, których doświadcza człowiek i ich znaczenie. Sposoby wyrażania uczuć. Rola rozmowy w rodzinie. Potrzeba zrozumienia i akceptacji od najbliższych. Język komunikacji; czynniki sprzyjające i utrudniające właściwą komunikację. Zasady dobrej i skutecznej komunikacji (kontaktu, rezygnacji z agresji, tolerancji). Komunikacja a emocje. Możliwości wsparcia w konfliktowych sytuacjach. Najczęstsze przyczyny konfliktów rodzinnych. Wyrażenia, które potęgują konflikty. Sposoby rozwiązywania konfliktów („wiadukt”, „sygnalizacja świetlna”, „ręczne kierowanie ruchem”, „skrzyżowanie bez sygnalizacji”). Pięć kroków, które ułatwiają rozwiązywanie konfliktów. Umiejętność przepraszania. Czynniki wspierające komunikację w rodzinie. Atuty dobrze zorganizowanego odpoczynku. Czas wolny – okazją do rozwijania pasji, zainteresowań i hobby. Istotna rola kontaktów ze światem kultury i przyrodą. Kultywowanie tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych i świętowanie. Twórcze przygotowania do świąt. Świętowanie i wypoczynek – okazją do wzmacniania więzi międzyludzkich. Charakterystyka przemian w okresie „skoku pokwitaniowego”. Odmienność tempa rozwoju nastolatków w tym okresie. Akceleracja – przyspieszenie rozwoju adolescentów w XXI wieku w porównaniu z poprzednimi epokami. Utrwalenie i poszerzenie wiadomości dot. dojrzewania dziewcząt i chłopców, z uwzględnieniem rozwoju fizycznego, seksualnego, umysłowego, emocjonalnego i moralnego. Charakterystyczna dla adolescentów labilność uczuciowa. Typowe kłopoty i niepokoje dojrzewającej nastolatki (trądzik młodzieńczy, wzmożona potliwość, przetłuszczające się włosy, odkładająca się podskórna tkanka tłuszczowa, nieregularne cykle i bóle miesiączkowe). Dobroczynna rola snu. Higiena ciała, odzieży i otoczenia. Dobrze zaplanowany harmonogram dnia z uwzględnieniem aktywnego wypoczynku. Nastolatki a używki. Zasady zdrowego trybu życia. Dieta właściwa dla okresu dojrzewania. Anoreksja i bulimia (zaburzenia żywieniowe) – czy tylko problemem dziewcząt? Typowe kłopoty adolescenta (trądzik młodzieńczy, wzmożona potliwość, przetłuszczające się włosy) a zasady higieny. Higiena odżywiania i higieniczny trybu życia (sen, ruch), wybór odpowiedniej diety i aktywność fizyczna – wymogiem dla rozwijającego się organizmu. Zrównoważone jedzenie (jeść wszystko, ale w umiarkowanych ilościach) receptą na zdrowie i zgrabną sylwetkę. Akceptacja własnego ciała i wyglądu. Zaburzenia odżywiania: – anoreksja, – bulimia, w tym obżarstwo napadowe (binge eating). Strategia walki z zaburzeniami odżywiania – pomoc medyczna i psychologiczna. Czas dojrzewania – czasem budzenia się i konstytuowania własnej tożsamości. Postrzeganie samego siebie. Samoświadomość swoich cech pozytywnych i negatywnych. Cele życiowe; chęć i motywacja do osiągnięcia tych celów. Sytuacje utrudniające rozwój nastolatka: a)  używki: nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, b)  uzależnienia: od gier komputerowych, Internetu, pornografii, c)  „sfera wpływów”, np. naśladowanie grupy rówieśniczej, d) dysfunkcyjna rodzina. Prawo do intymności i szacunku dla godności i ciała każdego człowieka. Ciało jako wartość. Żyć zdrowo – dbać o swoje ciało (unikanie używek, racjonalne odżywianie, higiena, bezpieczeństwo, dobra kondycja fizyczna). Intymność i jej obrona: a)  czujność na niewłaściwe zachowania dorosłych (szczególnie osób nieznajomych), b)  brak zgody na dwuznaczne (niejasne, zawierające ukrytą aluzję, nieprzyzwoite) propozycje, c)  zachowania osób (często dorosłych lub rówieśników), które wywołują skrępowanie, zażenowanie. Sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia intymności. Prawo do intymności i szacunku dla godności i ciała każdego człowieka. Ciało jako wartość. Żyć zdrowo – dbać o swoje ciało (unikanie używek, racjonalne odżywianie, higiena, bezpieczeństwo, dobra kondycja fizyczna). Intymność i jej obrona a)  czujność na niewłaściwe zachowania dorosłych (nieznajomych, ale także znajomych, krewnych), b)  brak zgody na dwuznaczne (zawierające ukrytą aluzję, nieprzyzwoite) propozycje, c)  zachowania osób (rówieśników, dorosłych), które wywołują skrępowanie, zażenowanie. Sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia intymności. Satysfakcja życiowa nie zawsze zależy od statusu majątkowego, ale w znacznym stopniu od umiejętności tworzenia relacji międzyludzkich, w tym koleżeństwa i przyjaźni. Istota koleżeństwa; czym jest koleżeństwo? Koleżeństwo – różne oddziaływania na młodego człowieka. Asertywność; dlaczego czasem trzeba odmawiać. Podtrzymywanie więzi koleżeńskich, czyli o sztuce rozmowy. Definicja i znaczenie przyjaźni. Konieczne warunki do rozwoju przyjaźni. Wartość przyjaźni w życiu człowieka. Przyjaźń sprzyja rozwijaniu pasji, zainteresowań i hobby. Sposoby podtrzymywania przyjaźni. Przyjaźń szkołą charakteru. Media i nowoczesne technologie elektroniczne jako wytwór XX i XXI wieku; ich wszechobecność we współczesnej cywilizacji. Zalety i korzyści, ale także zagrożenia: telewizji, Internetu, telefonii komórkowej. Funkcja komunikacyjna mediów elektronicznych. Postrzeganie świata: bajecznie kolorowy, ruchomy, superszybki – odmienny od prawdziwego życia, świata w realu. Odpowiedzialność w sferze aktywności medialnej, tj. korzystania z Sieci, mediów i technologii cyfrowych; jak uniknąć zaburzeń emocjonalnych, urazów psychicznych, zerwania więzi z najbliższymi, uzależnień od tych mediów. Anonimowość kontaktów w Internecie ułatwieniem dla groźnych sytuacji. Rodzaje cyberprzemocy (cyberbullingu). Sposoby zmniejszenia ryzyka bycia ofiarą cyberprzemocy. Osoby, organizacje i instytucje, do których należy zwrócić się z prośbą w przypadku zagrożenia cyberprzemocą. Konsekwencje dla sprawców cyberprzemocy (łamanie prawa: naruszenie wizerunku, zniesławienie). Prasa młodzieżowa dla dziewcząt i jej specyfika: otaczająca rzeczywistość odczytywana głównie przez pryzmat spraw damsko-męskich. Tematyka czasopism: zredukowanie miłości do zdobywania, zdrad, porzucania i poszukiwania kolejnych obiektów uczuć. Przedmiotowe traktowanie człowieka (często lansowane w reklamie i czasopismach dla dziewcząt) w rzeczywistości – przyczyną zranień, cierpień i depresji. Czasopisma bardziej ambitne; tytuły. które można polecić młodym ludziom. Gry komputerowe; co pociąga w nich nastolatków, którzy około 13 godzin tygodniowo poświęcają tej rozrywce? Gry komputerowe a bezpośrednie kontakty w realu z koleżankami, kolegami, rodzicami. Bogata oferta gier komputerowych. Czas spędzony na grach (ok. 13 godzin tygodniowo); Co pociąga młodych ludzi w tej rozrywce? Możliwość uzależnienia. Gry komputerowe a bezpośrednie kontakty w realu (z kolegami, rodzeństwem, rodzicami). Naśladownictwo fikcyjnych bohaterów – nie zawsze bezpieczne. Prasa młodzieżowa – dla dziewcząt, ale nie tylko... Tytuły czasopism, które można polecić młodym ludziom. Stawianie sobie przez młodego człowieka celów i planów życiowych. Znaczenie wzorców i autorytetów w samorozwoju. Marzenia, które mogą się zrealizować. Pieniądz, majętność, dostatek – ważne, ale czy najważniejsze... Umiejętność planowania, kierowania swoim rozwojem i motywacja do działania – ważnymi elementami w osiąganiu zamierzonych planów. W jakim stopniu lekcje wychowania do życia w rodzinie pomagają w przygotowaniu się do dorosłego życia?