Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy

W roku szkolnym 2010/2011 i 2011/12 w szkole prowadzony był projekt p.n. „Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych”.

Ogólnym celem projektu było podniesienie jakości procesu kształcenia i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację  programu rozwojowego, który pomógł zlikwidować zdiagnozowane bariery.

Cele szczegółowe projektu to:

  • zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów,
  • rozwój wybranych kompetencji kluczowych takich jak: kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne, porozumiewanie się w językach obcych,
  • poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia poprzez doposażenie szkół w nowoczesne pomoce naukowo-dydaktyczne,
  • wzmocnienie zdolności uczniów do kontynuowania edukacji oraz do przyszłego zatrudnienia.

 

Autor: Bożena Jakóbczyk

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie