Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy

W roku szkolnym 2008/2009 szkoła przystąpiła do projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy" - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci rozpoczynających naukę szkolną - kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewniało uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwiało działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

językowej

matematyczno-przyrodniczej

artystycznej i ruchowej

komunikacyjno-informacyjnej

społecznej (intra i interpersonalnej)

Projekt realizowany był w 3 etapach:

I etap - zajęcia w klasie II prowadzone w roku szkolnym 2009/2010 od 1 września do 20 grudnia w ilości 4 godzin zajęć pozalekcyjnych w tygodniu

II etap - zajęcia w klasie I prowadzone w roku szkolnym 2009/2010 od lutego do czerwca

III etap - zajęcia w klasie I w roku szkolnym 2010/2011

Podczas zajęć dzieci korzystały z bogatego zestawu pomocy dydaktycznych, podejmowały działalność twórczą podczas gier i zabaw.

 

Autor: Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie