Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / Akcje / TPD

TPD

TPD

Konto TPD, na które można wpłacać 1% podatku. Pieniądze te będą przeznaczone na cele Towarzystwa.
Konto: 0003 17277
Cel szczegółowy: Oddział Miejski Tychy

 

Koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach powstało 16 maja 2005 roku i zrzesza 13 członków. Przewodniczącą koła jest p. Jolanta Mańka.

 Koło realizuje zadania określone statutem TPD, które jest stowarzyszeniem pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego. Towarzystwo promuje i chroni prawa dziecka, wspiera wszechstronny rozwój dziecka prowadząc działalność wychowawczą, opiekuńczą, oświatową, prozdrowotną i profilaktyczną. Udziela pomocy rodzicom w wykonywaniu zadań opiekuńczych i wychowawczych, prowadzi działalność charytatywną.

 Koło TPD przy Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach:

  • organizuje wyjazdy kolonijne uczniów naszej szkoły,
  • refunduje obiady w stołówce szkolnej,
  • upowszechnia idee wolontariatu wśród dzieci i młodzieży,
  • pozyskuje środki organizując kwesty,
  • pozyskuje i rozdziela pomoc materialną

 Zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873) możesz przekazać 1% swojego podatku dochodowego na działalność organizacji pożytku publicznego: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – KRS : 0000131323 dopisek: na rzecz Oddziału Miejskiego TPD w Tychach. Środki w ten sposób pozyskane trafią także do naszej szkoły!!!

 Kontakt: p. Jolanta Mańka (biblioteka szkolna)

Autor: Alina Cichocka