Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa IV

klasa IV

klasa IV

Organizacja zajęć

Kto prowadzi zajęcia?

Eliza Kamzelak (nauczycielka języka polskiego oraz wychowania do życia w rodzinie).

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jeden semestr w klasie IV, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny – chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny, w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć pod warunkiem, że rodzice pisemnie zrezygnują z jego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zrezygnować z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w nich. Treść rezygnacji znajduje się w zakładce „rezygnacja”.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą kupować podręczników, obowiązkowo powinni mieć zeszyt (16-32 kartki).

Z jakiego programu nauczania korzysta nauczyciel?

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły podstawowej. T. Król

 

Tematyka

Lekcja 1 Wspólnota domu, serca i myśli – funkcje rodziny

Lekcja 2 Witaj w domu –funkcje prokreacyjna i opiekuńcza

Lekcja 3 Zasady i normy – funkcje wychowawcza i socjalizacyjna

Lekcja 4 Miłość, która scala, czyli funkcje psychiczno-uczuciowa i kontrolna

Lekcja 5 Jesteśmy razem – funkcje rekreacyjno-towarzyska, kulturowa i ekonomiczna

Lekcja 6 Człowiek istota płciowa

Lekcja 7 Przekazywanie życia (dla grupy dziewcząt)

Lekcja 8 Przekazywanie życia (dla grupy chłopców)

Lekcja 9 U progu dojrzewania (dla grupy dziewcząt)

Lekcja 10 U progu dojrzewania (dla grupy chłopców)

Lekcja 11 Rodzi się dziecko (dla grupy dziewcząt)

Lekcja 12 Rodzi się dziecko (dla grupy chłopców)

Lekcja 13 Intymność (dla grupy dziewcząt)

Lekcja 14 Intymność (dla grupy chłopców)

Lekcja 15 Obrona własnej intymności (dla grupy dziewcząt)

Lekcja 15 Obrona własnej intymności (dla grupy chłopców)

Lekcja 17 Koleżeństwo

Lekcja 18 Dobre wychowanie

Lekcja 19 Internet świat prawdziwy czy nieprawdziwy?

 

Założenia programowe, w tym cele i treści kształcenia znajdują się pliku poniżej

Autor: Eliza Kamzelak

Pliki do pobrania

Galeria

Powiększ zdjęcie