Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa V

klasa V

 

KLASA V

 

Organizacja zajęć

 

Kto prowadzi zajęcia?

mgr Barbara Kalinowska

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jeden semestr w klasie 5, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny - chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia  wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć pod warunkiem, że rodzice pisemnie zrezygnują z jego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zrezygnować z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w nich. Treść rezygnacji znajduje się w zakładce „rezygnacja”.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą mieć podręczników, obowiązuje zeszyt 16 kartkowy.

Z jakiego programu korzysta nauczyciel?

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły podstawowej. Teresa Król.

 

 

 

TEMATYKA

 

Lekcja 1  Gdzie dom, tam serce twoje.

 

Lekcja 2  Rodzina – moje okno na świat.

 

Lekcja 3  Emocje i uczucia.

 

Lekcja 4  Porozmawiajmy.

 

Lekcja 5  Świętowanie.

 

Lekcja 6  Zaplanuj odpoczynek.

 

Lekcja 7  Mądry wybór świecie gier.

 

Lekcja 8  Uprzejmość i uczynność.

 

Lekcja 9  Poszukiwany przyjaciel.

 

Lekcja 10  Moje ciało (lekcja dla grupy dziewcząt).

 

Lekcja 11  Moje ciało (lekcja dla grupy chłopców).

 

Lekcja 12  Dojrzewanie fizyczne dziewcząt.

 

Lekcja 13  Dojrzewanie fizyczne chłopców.

 

Lekcja 14  Dbam o higienę (lekcja dla grupy dziewcząt).

 

Lekcja 15  Dbam o higienę (lekcja dla grupy chłopców).

 

Lekcja 16  Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy dziewcząt).

 

Lekcja 17  Zdrowy styl życia (lekcja dla grupy chłopców).

 

Lekcja 18  Zrozumieć siebie i innych (lekcjach dla dziewcząt)

 

Lekcja 19  Zrozumieć siebie i innych (lekcjach dla chłopców)

Autor: Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie