Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa VII

klasa VII

KLASA VII

Organizacja zajęć

Kto prowadzi zajęcia?

mgr Barbara Kalinowska

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jeden semestr w klasie 6, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny - chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia  wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć pod warunkiem, że rodzice pisemnie zrezygnują z jego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zrezygnować z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w nich. Treść rezygnacji znajduje się w zakładce „rezygnacja”.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą mieć podręczników, obowiązuje zeszyt 16 kartkowy.

Z jakiego programu korzysta nauczyciel?

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły podstawowej. Teresa Król.

 

TEMATYKA

Lekcja 1  Rozwój człowieka.

Lekcja 2  Dojrzałość, to znaczy…

Lekcja 3  Dojrzewanie – rozwój fizyczny (lekcja dla dziewcząt).

Lekcja 4  Dojrzewanie – rozwój fizyczny (lekcja dla chłopców).

Lekcja 5  Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (lekcja dla dziewcząt).

Lekcja 6  Zmiany psychiczne w okresie dojrzewania (lekcja dla chłopców).

Lekcja 7  Pierwsze uczucia.

Lekcja 8  Przekazywanie życia (lekcja dla dziewcząt).

Lekcja 9  Przekazywanie życia (lekcja dla chłopców).

Lekcja 10  Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? (lekcja dla dziewcząt).

Lekcja 11  Mężczyzna i kobieta. Co warto wiedzieć o ich płodności? (lekcja dla chłopców).

Lekcja 12  Czas oczekiwania.

Lekcja 13  Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (lekcja dla dziewcząt).

Lekcja 14  Pierwsze kroki w szczęśliwe dzieciństwo (lekcja dla chłopców).

Lekcja 15  Komunikacja w rodzinie.

Lekcja 16  Savoir-vivre, czyli zasady dobrego wychowania.

Lekcja 17  Utrata wolności. Uzależnienia chemiczne.

Lekcja 18  Uzależnienia behawioralne.

Lekcja 19  Ludzkie drogowskazy.