Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa VI

klasa VI

KLASA VI

Organizacja zajęć

Kto prowadzi zajęcia?

mgr Barbara Kalinowska

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jeden semestr w klasie 6, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny - chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia  wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć pod warunkiem, że rodzice pisemnie zrezygnują z jego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zrezygnować z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w nich. Treść rezygnacji znajduje się w zakładce „rezygnacja”.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą mieć podręczników, obowiązuje zeszyt 16 kartkowy.

Z jakiego programu korzysta nauczyciel?

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły podstawowej. Teresa Król.

 

TEMATYKA

Lekcja 1  Z rodziny się nie wyrasta.

Lekcja 2  Rodzinne wychowanie.

Lekcja 3  Rozwój ku dojrzałości i odpowiedzialności.

Lekcja 4  Sztuka rozmowy.

Lekcja 5  Gdy trudno się porozumieć.

Lekcja 6  O presji rówieśniczej.

Lekcja 7  Zarządzanie sobą (lekcja dla grupy dziewcząt).

Lekcja 8  Zarządzanie sobą (lekcja dla grupy chłopców).

Lekcja 9  Mój styl to zdrowie (lekcja do grupy dziewcząt).

Lekcja 10  Mój styl to zdrowie (lekcja dla grupy chłopców).

Lekcja 11  Dojrzewam do kobiecości (lekcja dla grupy dziewcząt).

Lekcja 12  Dojrzewam do męskości (lekcja dla grupy chłopców).

Lekcja 13  Mam swoją godność (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 14  Mam swoją godność (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 15  Media - wybieram świadomie, korzystam bezpiecznie.

Lekcja 16  Stalking, hejting, cyberprzemoc (lekcja dla grupy dziewcząt).

Lekcja 16  Stalking, hejting, cyberprzemoc (lekcja dla grupy chłopców).

Lekcja 18  Jak mogę ci pomóc?

Lekcja 19  Czasami pod górkę. Trudności w okresie dojrzewania.