Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / WDŻ / klasa VIII

klasa VIII

klasa VIII

Organizacja zajęć

Kto prowadzi zajęcia?

Eliza Kamzelak (nauczycielka języka polskiego oraz wychowania do życia w rodzinie).

Jak wygląda organizacja zajęć?

Jeden semestr w klasie VIII, nie mniej niż 14 godzin w semestrze (1 godzina w tygodniu) w tym 9 lekcji z całą klasą i 5 z podziałem na grupy (dziewczyny – chłopcy).

Kiedy odbywają się lekcje WDŻ?

Raz w tygodniu, zawsze przed pierwszą lub po ostatniej lekcji danego dnia. W trakcie zajęć z podziałem na grupy co dwa tygodnie (w jednym tygodniu dziewczyny, w drugim chłopcy).

Czy zajęcia WDŻ są obowiązkowe?

Zajęcia wychowania do życia w rodzinie to zajęcia pozalekcyjne, w związku z tym nie są obowiązkowe, uczeń nie musi w nich uczestniczyć pod warunkiem, że rodzice pisemnie zrezygnują z jego udziału w zajęciach. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach, zostaje to odnotowane na świadectwie szkolnym.

W jaki sposób zrezygnować z nich?

Rozporządzenie mówi, że uczeń nie musi uczestniczyć w zajęciach, jeżeli rodzice złożą dyrektorowi szkoły pisemną rezygnację z udziału w nich. Treść rezygnacji znajduje się w zakładce „rezygnacja”.

Czy z tego przedmiotu są oceny?

Uczniowie na zajęciach nie otrzymują ocen z przedmiotu, natomiast zachowanie podlega ocenie punktowej jak na każdej innej lekcji.

Czy potrzebny jest podręcznik i zeszyt?

Uczniowie nie muszą kupować podręczników, obowiązkowo powinni mieć zeszyt (16-32 kartki).

Z jakiego programu nauczania korzysta nauczyciel?

Wędrując ku Dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej. T. Król

 

Tematyka:

Lekcja 1 Budowanie relacji międzyosobowych

Lekcja 2 Na początek: zakochanie

Lekcja 3 O etapach i rodzajach miłości

Lekcja 4 Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 5 Rozwój psychoseksualny człowieka (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 6 Seksualność człowieka (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 7 Seksualność człowieka (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 8 Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 9 Przedwczesna inicjacja seksualna (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 10 Choroby przenoszone drogą płciową

Lekcja 11 AIDS

Lekcja 12 Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 13 Metody rozpoznawania płodności (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 14 Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy dziewcząt)

Lekcja 15 Antykoncepcja i środki wczesnoporonne (lekcja dla grupy chłopców)

Lekcja 16 Niepłodność i wielkie pragnienie dziecka

Lekcja 17 Inicjacja seksualna. Czy warto czekać?

Lekcja 18 Dojrzałość do małżeństwa

Lekcja 19 Wobec choroby, cierpienia i śmierci

 

Założenia programowe, w tym cele i treści kształcenia znajdują się pliku poniżej

Pliki do pobrania