Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

terminy egzaminów ósmoklasisty

Termin główny

1. język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00

Termin dodatkowy

1. język polski – 16 czerwca 2021 r. (środa) – godz. 9:00
2. matematyka – 17 czerwca 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021 r. (piątek) – godz. 9:00

Terminy ogłoszenia wyników - 2 lipca 2021 r.

Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji - do 8 lipca 2021 r.

Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji - 9 lipca 2021 r.