Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Co to takiego?

W procesie edukacji doradztwo i orientacja zawodowa wpisują się w plan wychowawczy szkoły.

Do funkcji doradztwa zawodowego zalicza się: kierowanie, doradzanie, sugerowanie, pomaganie w wyborze takiej ścieżki edukacyjno-zawodowej, która zagwarantuje pełny rozwój osobowy, czyli samorealizację. Dlatego też zadaniem doradztwa zawodowego w szkole jest pomóc uczniom w przygotowywaniu się do trafnego wyboru szkoły ponadpodstawowej i odpowiedniego profilu klasy.

Charakter doradztwa zawodowego sprowadza się do tego, że w pełni jest respektowana i doceniana autonomia i indywidualność jednostki. W oparciu o uzyskaną wiedzę na temat posiadanych cech charakteru, zdolności, zainteresowań, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia przedstawia się uczniowi informacje o możliwościach dalszego kształcenia.

Autor: Wiktoria Gabryel