Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / Stołówka

Stołówka

Intendentka:

Jadwiga Stula

Bezpośredni numer telefonu: 533 544 177

Mail: stolowkasp17@wp.pl

Kucharka:

Halina Jeszke

Pomoce kuchenne

Edyta Gibała

Barbara Mistrzyk

Justyna Saternus

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ 

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 17 W TYCHACH

Podstawa prawna:

Ustawa z 25 lipca 2008 o zmianie ustawy o systemie oświaty – ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach  nieletnich [Dz. U. Nr 145 , poz.917 ]

 

I Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

 • Uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie
 • Uczniowie, którym obiady  finansuje MOPS, TPD, Kościół
 • Pracownicy szkoły

II Zapisy i odpłatność za obiady

 • W celu zapisania dziecka  na obiady rodzic wypełnia odpowiednią umowę o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej
 • Ze stołówki może korzystać każdy uczeń, pracownik szkoły po podpisaniu umowy na obiady
 • Stołówka szkolna zapewnia posiłki w formie dwudaniowego obiadu
 • Z obiadu korzysta osoba która ma podpisaną umowę na posiłki

III Opłaty

 • Za posiłki rodzice dziecka, pracownik szkoły powinni wnieść opłatę do piętnastego dnia następnego  miesiąca którego żywienie dotyczy
 • Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej :

Koszt obiadu dla dziecka wynosi : 4,50 zł

Koszt obiadów dla uczniów uwzględnia tzw. „wsad do kotła”

Koszt obiadu dla pracowników szkoły wynosi : 11,00 zł

Koszt posiłku dla pracowników szkoły uwzględnia amortyzację kuchni i wynagrodzenie pracowników

 • Wpłaty za obiady można  dokonać wyłącznie  przelewem na konto Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach, ul. Begonii 5, 43-100 Tychy .

Bank : Polska Kasa Opieki S.A

Nr konta : 64 1240 1330 1111 0010 6084 5824

W tytule płatności należy wpisać : imię i nazwisko dziecka, klasę, miesiąc żywieniowy

Po wpłaceniu uzgodnionej kwoty prosi się o dostarczenie potwierdzenia wpłaty

W formie papierowej lub elektronicznej na ; stolowkasp17@wp.pl

 

IV Zwroty za obiady

 •  Każdą nieobecność dziecka, pracownika szkoły (niekorzystanie z obiadu) należy zgłosić dzień wcześniej lub w  nagłym przypadku (np. choroba ) w tym samym dniu  w godzinach od 7.30 do 8.30 u intendenta szkoły lub telefonicznie  533 544 177
 • Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za dany miesiąc.
 • W czterech ostatnich dniach żywienia w m-c czerwcu i m-c grudniu nie będą przyjmowane odmowy korzystania z obiadów z uwagi na wcześniejszą konieczność zaplanowania zakupów i końcowe rozliczenie finansowe żywienia.
 • Obiady niewykorzystane (niezgłoszone rezygnacje) nie podlegają odpisowi i są wydawane dzieciom na zasadzie repet lub innym dzieciom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej ( lista sporządzona przez pedagoga)

 

V Rezygnacja z obiadów

Rezygnację z zadeklarowanego żywienia dziecka, pracownika szkoły należy zgłosić do ostatniego dnia miesiąca w formie pisemnej, lub telefonicznie u intendenta szkoły. W przypadku rezygnacji z obiadów i braku zgłoszenia, rodzic, pracownik szkoły  będziepokrywał koszty przygotowanych a niewykorzystanych obiadów.

 

VI Wydawanie posiłków

 •  Obiady wydawane w godzinach od 11.10 do14.45 :

11.10 - 11.30   I PRZERWA OBIADOWA    –  kl. 2a, 2b (Poniedziałek, Środa, Piątek), kl. 3a, 3b (Wtorek, Czwartek)

11.40 - 12.00   II PRZERWA OBIADOWA   –  kl. 1a, 1b

12.05 - 12.25   III PRZERWA OBIADOWA  –  kl. 1c, 3c

12.30 – 12.45  IV PRZERWA OBIADOWA  –  kl. 4a, 5a, 7b, 7c, 8b, kl. 5b (Piątek)

13.00 - 13.20   V PRZERWA OBIADOWA   –  kl. 2a, 2b (Wtorek, Czwartek), kl. 3a, 3b (Poniedziałek, Środa, Piątek)

13.30 – 13.45  VI PRZERWA OBIADOWA  –  kl. 4b, 6e, 6f, 7a, 7d

14.30 – 14.45  VII PRZERWA OBIADOWA –  kl. 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, kl. 5b (Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek)

 

VII Postanowienia ogólne

 • Kuchnia nie wydaje obiadów na zewnątrz
 • Kuchnia nie prowadzi sprzedaży obiadów jednorazowych
 • Intendent szkoły odmawia zapisu na obiady uczniów, których rodzice  nagminnie nie przestrzegają terminu płatności i dzieci, które łamią w sposób rażący zasady kulturalnego spożywania posiłków
 • Podczas wydawania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek
 • Przed obiadem dzieci myją i dezynfekują ręce
 • Po wejściu do stołówki dzieci Ustawiają się w kolejce z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
 •   Stoliki i krzesła są dezynfekowane po każdym pobycie dzieci na stołówce
 •   Nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w czasie obiadu w stołówce czuwają wychowawcy klas i nauczyciele pełniący dyżur.
Autor: Jadwiga Stula

Pliki do pobrania

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie