Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Europejski Kodeks Walki z Rakiem

 kodeks

Bierzemy udział w projekcie Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. 

Cele edukacji zdrowotnej w szkole w ramach projektu obejmują m.in.:

  • zrozumienie, czym jest zdrowie, od czego zależy, dlaczego i jak należy o nie dbać,
  • rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi,
  • wzmacnianie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości,
  • rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej adaptacji  do zadań i wyzwań codziennego życia,
  • przygotowanie się do uczestnictwa w działaniach na rzecz zdrowia i tworzenia zdrowego środowiska w domu, szkole, miejscu pracy, społeczności lokalnej.

Osiągnięcie tych celów wymaga podejmowania różnorodnych działań w ramach programów dydaktycznego, wychowawczego i profilaktycznego. Działania te służą budowaniu świadomości onkologicznej i poprawie jakości życia dzieci i młodzieży przez:

  • stwarzanie warunków oraz kształtowanie motywacji, wiedzy i umiejętności w zakresie wpływu zdrowego stylu życia na zapobieganie chorobom nowotworowym,
  • kształtowanie świadomości znaczenia aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.
Autor: Alina Cichocka

Pliki do pobrania