Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń

W okresie od listopada 2012 r. do maja 2013 r. braliśmy udział w konkursie „Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń”, którego celem było popularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i obyczajach. Konkurs miał na celu jednocześnie podniesienie poziomu bezpieczeństwa szkoły i ucznia. Przystępując do konkursu przyjęliśmy do realizacji zadania, których wykonanie było oceniane przez jury. Szkoła otrzymała tytuł Bezpiecznej Szkoły i członkostwo Ogólnopolskiego Klubu Bezpieczne Szkoły.

 

Autor: Bożena Jakóbczyk

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie