Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Kangur matematyczny

Międzynarodowy Konkurs  „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin są ustalane przez międzynarodową komisję. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut. Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Jedną z form nagród I stopnia jest udział w międzynarodowych obozach matematycznych. Najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNW (Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych) co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem. Nasi uczniowie co roku biorą udział w tym konkursie zdobywając wyróżnienia i bardzo dobre wyniki.

Autor: Artur Biskup

Galeria

Powiększ zdjęcie