Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Junior Media

Szkolna redakcja gazetki matematycznej Matmomania działająca w Szkole Podstawowej nr 17 w Tychach została uhonorowana prestiżowym ogólnopolskim certyfikatem uczestnictwa w programie Junior Media w roku szkolnym 2014/2015.

Junior Media to edukacyjny projekt dzienników regionalnych Polska Press Grupy, który jest adresowany do szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Inicjatywa skierowana jest w stronę uczniów kreatywnych, otwartych na ludzi i świat, chcących poszerzać swoje horyzonty myślowe.

Junior Media to nauka przez zabawę. Projekt wprowadza i naświetla konteksty pracy dziennikarza. Jest żywym obrazem najważniejszych „narzędzi” jego pracy. Uczestnicy mają szansę poznać dziennikarski „proces produkcyjny” – od wyboru wiadomości i tematów, poprzez research, opracowanie i przygotowanie tekstu do zredagowania i prezentacji.

Junior Media podejmuje też odważną próbę odpowiedzi na pytanie - jak poprawić jakość dziennikarskich publikacji w kontekście szeroko pojętej odpowiedzialności za słowo. Dzięki temu ciekawemu projektowi uczniowie mieli możliwość poszerzania swojej wiedzy i uzyskania cennych wskazówek od profesjonalistów – dziennikarzy i reporterów oraz szansę na uczestnictwo w warsztatach dziennikarskich i licznych konkursach.

Redakcja Matmomanii w roku szkolnym 2014/2015 czterokrotnie wygrała konkurs na najlepszą szkolną gazetkę. Skład zespołu to 25 uczniów z klas czwartych, piątych i szóstych. Opiekunami gazetki są - mgr Artur Biskup (nauczyciel matematyki) oraz mgr Zofia Stacha – nauczyciel języka polskiego.

Autor: Artur Biskup

Galeria

Powiększ zdjęcie
Powiększ zdjęcie