Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła

Prawa Dziecka Oczami Dzieci

W roku szkolnym 2014/2015 braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „Prawa Dziecka Oczami Dzieci” organizowanym przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych Pro Familia i realizowanym w ramach akcji „Sędziowie Rodzinni Dzieciom” pod honorowym patronatem

Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej.

Ideą Konkursu było kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez edukację w zakresie praw dziecka.

W ramach Konkursu dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zagadnieniami Konwencji o prawach dziecka i stworzyły prace plastyczne w aspekcie wybranego jednego lub kilku praw w niej zawartych.

Autor: Eliza Kamzelak

Galeria

Powiększ zdjęcie