Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zdalna szkoła
Jesteś tutaj: Start / Projekty / Szkoła szans

Szkoła szans

szkola szans

Od 01.03.2007 do 30.04.2008 roku szkoła brała udział w projekcie Szkoła Szans. Wsparcie rozwoju uczniów przez stworzenie możliwości poszerzenia horyzontów. Projekt realizowany był ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa. Działania w ramach projektu miały na celu wdrożenie programów rozwojowych szkół. W każdym programie zaplanowane były działania w trzech różnych obszarach merytorycznych: zapewnienie uczniom możliwości wyrównania szans edukacyjnych (zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem), umożliwienie zdobywania dodatkowej wiedzy i umiejętności ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej oraz współpraca szkoły z organizacjami i społecznością lokalną na rzecz rozwoju edukacji i aktywności obywatelskiej.

Autor: Alina Cichocka